Elias Vahman, jurist

Jag kan hjälpa dig med

Bolagsrätt

Jag har kompetenser i diverse aktiebolagsrättsliga frågor

Entreprenadrätt

God förståelse för AB 04 och ABT 06

Fastighetsrätt

Färdigheter i frågor om överlåtelse, hyra och miljö

Kommersiell avtalsrätt

Kunskap inom flera avtalstyper inom affärslivet

Om mig

Jag heter Elias Vahman och är en jurist med brinnande intresse för affärsjuridik och företagande. Jag är en god problemlösare och tycker om utmanande ärenden. Att analysera och lösa komplexa juridiska problem och omsätta dem i praktiskt genomförbara åtgärder är en av mina styrkor. Jag är en god lyssnare och sätter alltid klientens behov och intressens i kärnan av mitt arbete för att på bästa sätt erbjuda dem den bästa juridiska lösningen. Affärsjuridik och företagande är dynamiska områden vilket ständigt ställer krav på mig som jurist att hålla mig uppdaterad på rättsutvecklingen för att erbjuda mina klinter den bästa rådgivningen. Jag ser fram emot att få hjälpa dig i ditt nästa ärende.

Erfarenhet

Verksam i gruppen Fastighetsrätt och Miljörätt på Advokatfirman Vinge i Stockholm.

En otroligt värdefull och lärorik period då jag fick arbeta med skarpa juridiska uppgifter på en av Sveriges ledande advokatbyrå i Stockholm. Jag lärde känna många duktiga jurister och fick förbättra min förmåga att arbeta som jurist. Mina uppgifter bestod bl.a. av att granska och översätta avtal, genomföra due diligence, utreda olika juridiska spörsmål.

Som juridisk rådgivare och styrelseordförande i ett nyetablerat elinstallationsföretag i nordvästra Skåne består mina arbetsuppgifter av att leda bolaget i strategiskt rätt riktning, granska leverantörsavtal, skriva avtal med kunder och intressenter samt därtill att verksamheten uppnår gällande regulatoriska krav. 

Som styrelseordförande för en bostadsrättsförening i Lund har mina uppgifter bestått av att sköta föreningens löpande förvaltning, ingå leverantörsavtal, tillse att föreningens juridiska förpliktelser uppnås, leda styrelsemöte och föreningsstämmor och daglig kontrakt med boende.

Som bolagsjurist på ett fastighetsbolag i nordvästra Skåne består mina arbetsuppgifter av att skriva och granska avtal, genomdriva tvister och domstolsprocesser, och ge löpande juridisk rådgivning.

Utbilding

2019-2024 | Juristprogrammet | Lunds Universitet
2022-2023 | Faculty of Law | McGill University
2016-2019 | Ekonomiprogrammet | ProCivitas Privata Gymansium

Kontakta mig