Juridisk Rådgivning

Hur det går till

Nedan finns ett kontaktformulär där jag ber dig beskriva problemet så utförligt som möjligt. Det kan vara frågor så som vad man bör tänka på vid försäljning av en bil. Efter du har skickat din fråga försöker jag svara med min bästa förmåga. 

Mina svar utgår från den juridiska metoden. Jag strävar efter att vara analytisk i mina svar. Jag undersöker rättsområdet genom att söka i juridiska databaser, praxis, litteratur m.m. Större och bredare frågor kräver mer tid. 

Anonyma frågor godkänns. 

Viktigt att tänka på

Vid juridiska tvister är bevisning av ytterst vikt. Det är svårt att föra talan i domstol utan adekvat bevisning. Därför rådgivare jag att dokumentera händelsen, genom film, bild, ljud, skrift m.m. 

*Elias Vahman som rådgivare genom följande tjänst ansvarar ej för klientens användande av informationen. Rådgivningen ska endast användas som en ytlig granskning av problemet och innebär inte ett juridisk svar som Elias Vahman ansvarar för. 

Formulär